Restlista

Nedanstående objekt blev osålda på vår senaste auktion.

Dessa kan nu köpas till utropspris + provision samt ev. porto.

Med tanke på mellanförsäljning, tag med reservobjekt.

Går även att maximera dina inköp. 
 

9,10,11,12,13,17,18,24,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,50,51,52,

53,55,63,64,71,73,83,85,90,94,97,98,

100,02,05,12,16,19,20,25,27,28,31,38,41,42,46,47,49,52,53,59,60,62,67,68,80,

84,86,94,98,

201,02,06,09,12,14,17,20,21,23,24,28,34,38,39,42,48,50,54,57,61,66,80,85,90,

94,96,

302,03,09,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,29,43,44,45,48,51,55,63,65,66,70,

72,86,90,92,93,98,

400,01,02,03,06,13,16,17,20,21,22,23,25,28,30,38,39,40,41,42,43,49,50,51,52,

55,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,

91,92,93,94,95,96,97,98,99,

500,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,23,24,28,30,34,38,43,45,

61,62,71,72,73,74,76,80,86,89,91,92,94,96,

602,10,16,17,27,28,32,36,40,41,44,54,60,61,71,75,76,77,80,88,93,94,97,

701,02,07,08,17,31,38,41,43,46,49,50,52,54,55,57,65,68,72,73,76,77,81,87,88,

89,90,92,96,98,

802,04,06,08,09,17,28,40,42,45,46,52,62,65,75,76,79,81,84,85,88,90,91,94,

904,05,07,15,23,24,28,31,34,39,45,47,48,52,59,66,67,68,72,89,90,91,97,98,99,

1000,03,15,17,24,37,44,45,46,47,50,54,56,60,62,65,70,71,74,77,78,79,81,82,

83,85,86,87,90,92,95,96,97,98,

1101,04,05,06,07,08,10,11,12,15,25,33,40,43,51,53,58,62,63,67,73,76,79,80,

82,83,84,88,92,94,96,97,98,

1202,03,06,07,09,11,12,13,14,16,22,27,29,31,32,35,36,40,41,44,45,47,48,49,

50,51,52,55,56,58,61,63,66,67,81,85,93,99,

1303,04,05,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,28,31,32,34,35,36,37,38,

39,44,45,46,50,53,54,55,56,57,58,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,

79,81,84,86,87,90,98,99,

1401,13,14,15,19,20,22,24,30,32,33,35,38,42,43,47,58,60,62,63,64,65,68,71,

72,75,76,81,85,86,87,88,91,92,94,

1502,08,16,18,19,20,21,26,28,29,31,33,34,36,37,41,42,43,44,47,54,55,62,66,

67,69,70,71,72,73,74,75,81,82,83,85,90,92,95,96,

1605,10,17,19,21,27,30,34,35,36,38,41,48,56,58,59,60,62,63,67,68,69,70,71,

72,73,74,75,76,79,81,87,88,89,90,94,96,97,98,99,

1700,02,03,05,06,14,15,18,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,

43,44,48,50,73,77,86,87,88,89,90,91,93,94,

1807,08,11,23,25,26,27,29,32,35,39,40,41,43,44,45,46,49,50,52,54,55,56,57,

58,60,61,63,64,67,68,72,85,87,94,97,

1909,10,11,54,60,77,

 

 

 
HEM | AUKTIONKATALOGINDEXFOTOSIDOR | AUKTIONSUPPDRAG | VILLKOR

©1997-2017: June Frimärken